Eierskifte

Eierkifterapport skal gi en oversikt over eiendommens tekniske tilstand. Den er er dokument hvor synlige og vesentlige skader, feil eller mangler ved eiendommen anmerkes.

Aarvik takst utarbeider en eierskifterapport der vi kartlegger omfang, årsak og sammenhengen på mangler og skader, basert på en visuell besiktigelse. Dersom det er mistanke om fukt eller råte, kan vi også foreta fuktmålinger. Rapporten er ikke en verdikonklusjon, og belyser heller ikke normal slitasje, elde eller mindre kosmetiske forhold.

En eierskifterapport anbefales av de som skal selge eiendom, for i størst mulig grad å sikre seg mot overraskelser og reklamasjoner. Rapporten må også ses i sammenheng med «Egenerklæring for selger». Denne egenerklæringen har til hensikt å fange opp mangler eller skader som ikke kan besiktiges av en takstmann.

Eierskifterapporten er en tilstandsrapport etter NS 3424 – Nivå 1 – og må ikke forveksles med en Tilstands- og tiltaksrapport etter NS 3424 – Nivå 2 – som er langt mer omfattende og tidkrevende. Dersom boligen er i en spesielt dårlig forfatning, bør det vurderes en Tilstandsrapport.