Tilstandsrapport

Ved kjøp eller salg av fast eiendom behøver man en grundig teknisk vurdering av eiendommen. Ofte ved et salg mangler det dokumentasjon som gir en god beskrivelse av eiendommen, noe som kan føre til konflikt mellom kjøper og selger.

Uten en tilstandsrapport kan det oppstå problemer for meglere, advokater og andre involverte i salget.

Som selger har man et stort ansvar når det kommer til salget, og en tilstandsrapport vil gjøre det lettere for selger om det skulle oppstå en tvist eller misnøye.

Med tilstandsrapport er det nå mulig å få vurdert fast eiendoms tekniske tilstand på en fagmessig og profesjonell måte. Tilstandsrapporten kan utføres på alle typer fast eiendom, også næringseiendom, og rekvireres hos oss.