Tilstandsrapport

Rapporten brukes for å kontrollere bygningsdeler der det erfaringsmessig kan oppstå konflikt mellom kjøper og selger.
Les mer om tilstandsrapport

Verdi og lånetakst

Når vi utfører verdi- og lånetakst anslår vi verdien av både bygningsmasse og tomt. Faktorer som bygningens generelle stand, eventuelle feil eller mangler, solforhold samt utsikt og beliggenhet spiller alle inn under vurderingen.
Les mer om verdi og lånetakst

Eierskifte

Eierskifterapport er en av flere tilstandsrapporter basert på Norsk Standard NS 3600, som tilbys i forbindelse med salg av bolig. Den skiller seg først og fremst ut ved at den er en enkel, men likevel grundig tilstandsrapport som retter søkelyset på de bygningsdeler hvor det erfaringsmessig oppstår en del konflikter mellom kjøper og selger.
Les mer om eierskifte

Tradisjonell tilstands-
rapport

Det eksisterer flere forskjellige tilstandsrapporter på markedet i dag. Felles for de fleste tilstandsrapporter er at de tar for seg den tekniske tilstanden til objektet som blir vurdert.
Les mer om tradisjonell tilstandsrapport

Reklamasjon-skadetakst

Reklamasjon/ skadetakst sikrer et profesjonelt og grundig grunnlag for eventuelle erstatningssaker dersom eiendommen din skulle få skader.
Les mer om reklamasjon-skadetakst

Uavhengig kontroll

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.
Les mer om uavhengig kontroll

Termo-fotografering

Termografering vil si at vi omgjør varmestrålingen som alle objektene rundt oss avgir til bilder. Vi gir bildene en fargeskala som gjør det enkelt å si noe om temperaturen i bildene.
Les mer om termo-fotografering

Forenklet lånetakst

En forenklet lånetakst er en enklere utgave av verdi- og lånetaksten. Takstformen blir kun benyttet i forbindelse med finansiering av boligeiendommer og er et rimeligere alternativ til den mer omfattende verdi- og lånetaksten.
Les mer om forenklet lånetakst

Trykktest

Trykktesting eller lekkasjemåling av bygninger, boliger eller leiligheter.
Les mer om trykktest