Tradisjonell tilstandsrapport

En tradisjonell tilstandsrapport dekker taksering før et salg, lånefinansiering samt refinansiering av boliger.

Verdi- og lånetakst brukes primært ved omsetning av eiendommer hvor eieren bor i boligen eller når eiendommen skal omsettes uten at eierskifteforsikring blir tegnet. Den benyttes også ved finansiering og refinansiering av eiendommer.

Verdi- og lånetakst har en beskrivelse av eiendommen, generelle opplysninger, områdebeskrivelse, reguleringsmessige forhold, eiendommens tomt med eierforhold, eiendommens bygning eller teknisk beskrivelse, arealer og romdisponering, kommentarer til grunnboken, økonomi, teknisk verdiberegning, markedsanalyse og verdikonklusjon.
Selgers egenerklæring inngår også som del av verdi- og lånetaksten.