Uavhengig kontroll

En uavhengig kontroll er et krav ved flere ulike tilfeller ved nybygg og søknadspliktig ombygging.
Kontrollen er en kvalitetssikring av resultatet og utførelse på det arbeidet som er gjort.

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.

Kontrolløren skal være en uavhengig part, uten bindinger til håndverkerne eller andre som er involvert i byggingen. Normalt er det derfor huseier  som rekvirerer kontrolløren.