Verdi og lånetakst

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån der eiendommen eller boligen stilles som sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte/arv og i forbindelse med omsetning av eiendom.
En verditakst er gyldig dokumentasjon ovenfor likningsmyndighetene dersom du mener det er grunnlag for å sette ned likningsverdien på eiendommen din.

Slik boligmarkedet er i dag er "holdbarheten" for taksten begrenset. Er taksten eldre enn 6 måneder bør du vurdere en oppdatert takst.
 
En lånetakst er en forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi långiver den nødvendige sikkerhet for å kunne pantsette eiendommen.